Chủ điểm tháng:

CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI - Chào mừng đến với trang thông tin điện tử của Trường THCS Lê Quí Đôn

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 5
Tất cả: 19132799
Tin ngành giáo dục
Tham gia lớp tập huấn Bồi dưỡng công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Thực hiện theo Giấy mời số 105GM-STC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn Bồi dưỡng công tác lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

 Nhằm giúp nhà trường thực hiện công tác lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công cuối năm 2018, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn Bồi dưỡng công tác Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính cho chủ tài khoản và kế toán của các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chánh phát biểu khai mạc

 Thời gian diễn ra tập huấn: 3 ngày, từ ngày 20/12/2018 đến ngày 22/12/2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Vĩnh Long.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Ngọc Đức triển khai một số chuyên đề về công tác tài chính cuối năm. Cụ thể:

1. Chuyên đề 1: Một số nghiệp vụ khóa sổ kế toán và nghiệp vụ cuối năm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

Cuối năm 2018, kế toán phải lập đầy đủ các loại sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cuối năm, tùy theo loại hình hoạt động của đơn vị gồm:

- Danh mục sổ: 2 loại sổ tổng hợp (Nhật ký - Sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh); 9 loại sổ chi tiết bắt buộc phải in (gồm sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc nhà nước; Sổ tài sản cố định; Thẻ TSCĐ; Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ chi tiết doanh thu SX, kinh doanh, dịch vụ; Sổ chi tiết các khoản tạm thu; Sổ chi tiết chi phí; Sổ chi phí SX, kinh doanh, dịch vụ); 6 loại sổ chi tiết không bắt buộc in, được lưu trữ trên phương tiện TTĐT; 1 sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán ( Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN)

- Báo cáo tài chính: BCTC đầy đủ (đơn vị HC và đơn vị HCSN tự đảm bảo KP hoạt động); BCTC đơn giản (đơn vị HCSN do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động).

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Báo cáo quyết toán : Báo cáo chi tiết chi từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Chuyên đề 2: Hướng dẫn lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Báo cáo tài chính: dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị. BCTC phải được nộp cho cơ quan cấp trên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thuyết minh BCTC: là 1 bộ phận không thể tách rời của NCTC, gồm các thông tin bổ sung cho thông tin được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động và các thông tin khác theo yêu cầu.

- Báo cáo quyết toán: mẫu báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN.

3. Chuyên đề 3: Phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu mới trong đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đức hướng dẫn tập huấn

Dù thời gian tập huấn không nhiều, nhưng cũng đã giúp cho Hiệu trưởng, kế toán hiểu rõ hơn về các công tác lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại các đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ đó thực hiện đúng và đầy đủ hơn.

Tin và ảnh: Ngô Minh Tuấn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

 Nghị quyết 29 [10/04/2019] 

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết